We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Lerums kyrka

Lerums kyrka

Lerum, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Lerums kyrka är en kyrkobyggnad i Lerum i Västergötland. Den är församlingskyrka i Lerums församling i Göteborgs stift.HistorikPlatsen för kyrkan har varit densamma sedan tidig medeltid. Fram till 1680 stod där med stor sannolikhet en träkyrka, men då ätten Lillie av Aspenäs åtta år tidigare uppförde ett murat gravkor åt Johan Lillie valde socknen att också bygga sig en ny kyrka i sten. Dess murar stod färdiga 1681 även om kyrkan inte invigdes förrän 1687. Gravkoret kom att bli en del av del av kyrkans kor i öster. Långhuset hade i väster ett stort vapenhus.Under en större ombyggnation åren 1899–1900 tillkom korsarmar på långhusets syd- och nordsida, en planform som kyrkan har ännu idag. Samtidigt byggdes lökkupolen som gör Lerums kyrka unik för bygden, då sådana saknas i grannförsamlingarnas kyrkoarkitektur. Mycket av interiören härrör från mitten av 1700-talet, då Anna Cederflycht på Aspenäs bekostade utsmyckningen.Predikstolen har målats av Maria Carowsky på 1700-talet.

Similar places nearby