We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Levizja Reago

Levizja Reago

Rr. Llazi Miho, Tirane, Tirana, Albania

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Organizata joqeveritare Levizja Reago
Levizja Reago cover
Mission QELLIMI DHE OBJEKTI I VEPRIMTARISE SE SHOQATES JANE:

Të mbrojë të drejtat e qytetarëve me format demokratike.
Të ndihmojë në zhvillimin e shoqërisë dhe demokracisë në institucionet arsimore dhe të tjera që kanë lidhje direkte ose indirekte me interesat e rinisë dhe më tej, brënda dhe jashtë vendit.
Të ndihmojë në përfshirjen e të rinjve në vendimarrje.
Sensibilizimi dhe bindja e qytetarëve se fjala,ideja dhe mendimi i tyre ka vlerë dhe peshë.
Të organizojë tryeza bashkëbisedimi dhe debati me faktorët e brendshëm dhe ato ndërkombëtarë për probleme të ndryshme që shqetësojnë qytetarët.
Të krijojë marrëdhënie shumëpalëshe me organizata të tjera brënda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe me vende të ndryshme të botës me qëllimin e vetëm për të shkëmbyer eksperienca dhe të ndërmarrë realizimin e aktiviteteve të përbashkëta për probleme të cilat janë të parashikuara dhe të legjitimuara në statutin tonë dhe në ndihma reciproke.
Të angazhojë studentët në aktivitete të ndryshme kulturore, artistike dhe edukative në kuadër të gjallërimit të jetës kulturore, artistike dhe sportive në territorin e Republikës së Shqipërisë.
Të organizojë tubime paqësore me karakter reagues ndaj fenomeneve negative pavarësisht nga origjina e tyre për të mbrojtur interesat qytetareve nëpërmjet cdo rruge paqësore përfshi peticionet dhe format e tjera demokratike.
Të sjellë e organizojë aktivitete vullnetare në bashkëpunim me komunitetet lokale po ashtu dhe me organizata lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare si mënyre për të shtrënguar potencial pozitiv midis njerëzve të shtresave të ndryshme sociale, kulturore, politike apo fetare, duke punuar, mësuar e jetuar së bashku.
Të mbështesë shtresat në nevojë dhe të jetë zëri i tyre pavarësisht nga lloji i problemit.
Organizimi i fushatave me karakter sesibilizues dhe forcimi i ndjenjës së solidaritetit në komunitet si dhe bashkëpunimi me masën e popullsisë për cdo problem.
Trajnime për zhvillimin e shoqatës dhe kampeve vullnetare.
O
Description Levizja REAGO eshte nje organizate joqeveritare e bazuar kryesisht ne jeten studentore duke qene me prane tyre ne te gjitha objektivat dhe problemet qe ata kane.
Founded 8 Korrik 2011

Similar places nearby