We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Lewin998

Lewin998

Nad Potokiem 4, Lewin Kłodzki, 57-343, Poland

Get Directions

112 997 998 999

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Lewin998 cover
Mission - działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
- rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej,
- wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej,
- współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
- działanie na rzecz ochrony środowiska,
- informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,
- rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej,
- rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
- organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.
Description Add information

Similar places nearby