We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Liepājas Kultūras pārvalde

Liepājas Kultūras pārvalde

Rožu laukums 5/6, Liepaja, Latvia

Get Directions

6 34 83939

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 08:30 – 17:00 SA closed
TU 08:30 – 17:00 SU closed
WE 08:30 – 17:00
TH 08:30 – 17:00
FR 08:30 – 17:00
About Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde" sadarbībā ar valsts, pašvaldības un citām ieinteresētām institūcijām īsteno pašvaldības funkcijas
Liepājas Kultūras pārvalde cover
Description Kultūras pārvaldes uzdevumi:

Pārzināt un koordinēt valsts un pašvaldības kultūrpolitikas īstenošanu Liepājā.
Stiprināt nacionālo identitāti un pilsoniskās sabiedrības saliedētību, kas balstīta nacionālās vērtībās.
Sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību Liepājā, nodrošinot tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu visiem pilsētas iedzīvotājiem.
Pilnveidot sadarbību starp kultūras un tautsaimniecības nozarēm kultūras daudzveidības veicināšanai un radošās ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai.
Veidot labvēlīgu vidi radošās daudzveidības attīstībai, stimulēt tiekšanos pēc izglītošanās un izcilības.
Bagātināt Liepājas kultūras dzīvi, aktīvi līdzdarbojoties starptautiskos kultūras procesos un sadarbības tīklos, veidojot prestižu pilsētas tēlu.
Sekmēt sadarbību starp valsts, pašvaldības un sabiedriskajām kultūras institūcijām.
Veidot uz zināšanām balstītu un uz rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību.

Similar places nearby