We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Life Center

Life Center

Dreef 12, Heerhugowaard, 1701 GP, Netherlands

Get Directions

085 488 14 80

Categories
Work hours Add information
Life Center cover
Description Life Center is een lokaal zorgnetwerk dat als doel heeft om een (t)huis te bieden voor de stad. Bewoners met elkaar verbinden op gemeenschapsniveau en professionals op het gebied van welzijn, zorg, vrije tijd en arbeid.

Life Center is een plek waar verschillende initiatieven op het gebied van zorg & welzijn samenkomen. We willen zorg, wonen en buurt met elkaar verbinden. Het uitgangspunt van Life Center is om burgers te stimuleren tot een actieve en gezonde deelname aan de maatschappij.

Eén van de speerpunten is burgers betrekken bij hun eigen leefomgeving. Het functioneren in de vorm van een wijksteunpunt. Hierdoor willen we de wijk - en breder de stad Heerhugowaard - een positieve impuls geven. Door de opzet van Life Center kunnen inwoners van jong tot oud elkaar ontmoeten en samen activiteiten op het gebied van zorg- en dienstverlening voor alle doelgroepen opzetten. Dit is dus de component ‘een thuis bieden voor de stad’.

De andere component is de maatschappelijke ondersteuning op verschillende levensgebieden. Samen met de hulpvrager wordt gekeken naar wat iemand zelf kan en of er mensen zijn in de omgeving die kunnen helpen. En als het nodig is, zijn er professionals die snel kunnen inspelen op allerlei vragen

Similar places nearby