We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Limbažu Jauniešu centrs

Limbažu Jauniešu centrs

Rīgas iela 23, Limbazi, LV-4001, Latvia

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 11:00 – 19:00 SA closed
TU 11:00 – 19:00 SU closed
WE 11:00 – 19:00
TH 11:00 – 19:00
FR 11:00 – 19:00
About Limbažu jauniešu centrs ir iespēju vieta Limbažu novada jauniešiem,kur iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.
Limbažu Jauniešu centrs cover
Description Centra galvenie darbības virzieni ir nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas; sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības; radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai; nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām; sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā; nodrošināt piekļuvi interesēm atbilstošai informācijai; sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iekļaušanu sabiedrībā; sekmēt starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā; organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas par jauniešiem aktuālām tēmām; veicināt sadarbību starp centru un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā, informēt sabiedrību par centra darbību un piedāvātajām iespējām; sekmēt pašvaldības jauniešu iesaistīšanos vietēja, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā

Similar places nearby