We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Lingwistyka stosowana - Uniwersytet Rzeszowski

Lingwistyka stosowana - Uniwersytet Rzeszowski

Kopisto 2b, Rzeszów, 35-310, Poland

Get Directions

661 200 590

Categories
Work hours Add information
About Lingwistyka stosowana - nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pogłębiaj swoją znajomość języka angielskiego i niemieckiego, poznaj tajniki pracy tłumacza i zagadnienia obsługi językowej firm!
Lingwistyka stosowana - Uniwersytet Rzeszowski cover
Description Kierunek studiów lingwistyka stosowana oferuje kształcenie profesjonalnych tłumaczy władających dwoma językami obcymi - angielskim i niemieckim. Studenci poznają aspekty obsługi językowej firm, pośrednictwa językowego i komunikacji biznesowej, a w ramach praktyk poznają szerokie spektrum przedsiębiorstw, które czekają na absolwentów o takich kompetencjach. Przy tworzeniu programu nowego kierunku braliśmy przy tym pod uwagę głosy płynące od lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów zagranicznych w regionie – aby znaleźć pracę przy obsłudze językowej firmy nie wystarcza już znajomość jednego tylko języka obcego.
W pierwszym etapie proponujemy podjęcie studiów 1 stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana, obejmujących język angielski jako język wiodący oraz język niemiecki jako język towarzyszący. Są to dwa języki cieszące się w naszym regionie największą popularnością i zapewniające szerokie możliwości na dzisiejszym rynku pracy, na którym brakuje szczególnie osób z biegłą znajomością języka niemieckiego.
Przy kolejnych naborach planowane jest poszerzenie oferty o język ukraiński, rosyjski, arabski, hiszpański, włoski, francuski, a w dalszej perspektywie także chiński i japoński.
Nasi wykładowcy mają za sobą nie tylko wieloletnie doświadczenie w kształceniu tłumaczy, lecz także liczne szkolenia i staże na prestiżowych uczelniach zagranicznych. Nauczyciele akademiccy dysponują także wiedzą praktyczną: sami byli lub są tłumaczami pisemnymi, ustnymi, niektórzy mają status tłumacza przysięgłego, prowadzą własne firmy.
Nasi pracownicy naukowi mają żywe kontakty z lokalnymi organizacjami wspierającymi biznes, doradzają regionalnym przedsiębiorstwom w zdobywaniu rynków zagranicznych, a inwestorom z innych krajów pomagają znaleźć partnerów na Podkarpaciu. Firmy krajowe i zagraniczne zwracają się do nas z zapotrzebowaniem na praktykantów, stażystów i pracowników o odpowiednich kwalifikacjach językowych i jesteśmy przekonani, że będzie można im polecić każdego z naszych absolw
Founded 28.04.2016

Similar places nearby