We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
LinkHouse Tây Sài Gòn

LinkHouse Tây Sài Gòn

173 Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Ho Chi Minh City, 700000, Vietnam

Get Directions

0909 727 555

Categories
Work hours Add information
About Linkhouse Là một Start-Up trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực bất động sản. Chúng tôi đã và đang xây dựng nên một cộng đồng môi giới lớn mạnh, làm việc máu lửa, công bằng và tự do cho bạn!
LinkHouse Tây Sài Gòn cover
Description Là một Start-Up trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực bất động sản. Chúng tôi đã và đang xây dựng nên một cộng đồng môi giới lớn mạnh, làm việc máu lửa, công bằng và tự do cho bạn!
  • 173 Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Ho Chi Minh City, 700000, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby