We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Lipnice nad Sázavou

Lipnice nad Sázavou

Lipnice nad Sázavou, Czech Republic

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
Description Hrad Lipnice v Lipnici nad Sázavou je jeden z českých šlechtických hradů, který byl založen kolem roku 1310 mocným rodem pánů z Lichtenburka a přestavěn na počátku šestnáctého století za Trčků z Lípy. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. Je ve vlastnictví státu (správu zajišťuje Národní památkový ústav) a je přístupný veřejnosti.HistorieOd počátku čtrnáctého století stojí hrad Lipnice jako strážný v krajině údolí řeky Sázavy. Byl postaven na vyvýšenině, ze které se otvírá daleký výhled až k vrcholům Železných hor a Žďárských vrchů. Hrad si dal postavit moravský hejtman a velmož, Raimund z Lichtenburka. Roku 1314 se připomíná jeho purkrabí Bernhard. První přímá zmínka o hradu pochází z roku 1316, kdy Lichtenburk svou Lypnitz zastavil králi Janovi Lucemburskému. Ten ji hned roku 1319 předal Jindřichovi z Lipé jako náhradu za prodej Žitavy.Později patřila Lipnice mnoha významným šlechtickým rodům i českým králům. V roce 1417 byli v lipnické hradní kapli za Čeňka z Vartemberka vysvěceni první husitští kněží a za téměř dvousetleté vlády husitských rytířů Trčků z Lípy byl hrad přestavěn na výstavnou pozdně gotickou hradní residenci.Od osmnáctého století hrad pomalu chátral a v roce 1869 celý vyhořel. Ve dvacátém století byl částečně opraven a zrekonstruován a další opravy probíhají. Pod hradem se rozkládá Lipnice nad Sázavou, místo spojené především se jménem spisovatele Jaroslava Haška.

Similar places nearby