We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
LivaRehab

LivaRehab

Dronningensvej 4, st., Frederiksberg, 2000, Denmark

Get Directions

53716100

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 17:00 SA closed
TU 09:00 – 17:00 SU closed
WE 09:00 – 17:00
TH 09:00 – 17:00
FR 09:00 – 17:00
About LivaRehab arbejder med prostitutionsskader, overlevere af incest og seksuelle overgreb. LivaRehab er en NGO med to afdelinger og en soc.øko virksomhed.
LivaRehab cover
Mission Vores mission er alle har ret til koordineret behandlings- og rehabiliteringsforløb.
Description Centeret tilbyder et skræddersyet forløb med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov. Dette unikke behandlingstilbud omfatter bl.a. socialrådgivning, arbejdsmarkeds- og uddannelsesvejledning, gældsrådgivning, psykologsamtaler, undervisning i forskellige fag. Disse tilbud kan kombineres med virksomhedspraktik og job med løntilskud. Kvindernes sundhedsindsats bliver koordineret sideløbende med de andre tilbud.

LivaRehab bygger på en grundlæggende respekt for det enkelte menneskes værdighed og ligeværdighed, og vi ønsker at udvikle metoder til det helhedsorienterede og vidensbaserede sociale arbejde med kvinder i eller efter endt prostitution.

Centeret drives af professionelt personale – både lønnet og frivilligt – og finansieres via offentlige puljer, private donationer og medlemsbidrag.

Du kan støtte vores arbejde med et bidrag til 5321 0356654.

Alle pengene går til arbejdet med kvinderne. Foreningens regnskab bliver revideret af en intern kritisk revisor og en statsaut. revisor.

Sammen kan vi hjælpe mange flere.
Founded 2011

Similar places nearby