We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
LLF

LLF

Andrejostas iela 17, Riga, LV, Latvia

Get Directions

+371 28855427

Categories
Work hours Add information
About Biedrība “Latvijas Lauku forums” ir nacionāla līmeņa organizācija, kuras biedri ir vairāk kā 60 Latvijas NVO.
LLF cover
Mission LLF apvieno Latvijas lauku nevalstiskās organizācijas, lai:

-veicinātu Latvijas lauku (vietējo) teritoriju ilgtspējīgu attīstību;
-stiprinātu pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos, sekmējot vietējās iniciatīvas attīstību un sadarbību;
-pārstāvētu Latvijas lauku iedzīvotāju intereses nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās;
-sadarbotos ar valsts un pašvaldību iestādēm, NVO, uzņēmumiem un citām institūcijām.
Description Biedrība “Latvijas Lauku forums” ir nacionāla līmeņa organizācija, kuras biedri ir vairāk kā 60 Latvijas NVO.
Founded Latvijas Lauku forums (LLF) ir dibināts 2004.gada 22.decembrī un reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005.gada 27.aprīlī.

Similar places nearby