LLF

LLF

Andrejostas iela 4a, Riga, LV, Latvia

Get Directions

+371 28855427

Categories
Work hours Add information
About

Biedrība “Latvijas Lauku forums” ir nacionāla līmeņa organizācija, kuras biedri ir vairāk kā 60 Latvijas NVO.

LLF cover
Mission LLF apvieno Latvijas lauku nevalstiskās organizācijas, lai:

-veicinātu Latvijas lauku (vietējo) teritoriju ilgtspējīgu attīstību;
-stiprinātu pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos, sekmējot vietējās iniciatīvas attīstību un sadarbību;
-pārstāvētu Latvijas lauku iedzīvotāju intereses nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās;
-sadarbotos ar valsts un pašvaldību iestādēm, NVO, uzņēmumiem un citām institūcijām.
Description

Latvijas Lauku forums ir Latvijas lauku attīstības speciālistu un entuziastu komandas darbs kopīgu mērķu sasniegšanai. Biedrība sadarbojas ar valsts, pašvaldību un nevaldības organizācijām Latvijā un ir vairāku lielāko Eiropas lauku organizāciju apvienību sadarbības tīklu biedrs.

Founded Latvijas Lauku forums (LLF) ir dibināts 2004.gada 22.decembrī un reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005.gada 27.aprīlī.
Similar places nearby