We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
LMN Groot Leuven

LMN Groot Leuven

Justus Lipsiusstraat 36, Leuven, 3000, Belgium

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About LMN Leuven wil de zorg voor chronisch zieken verbeteren door zorgverleners te ondersteunen en de multidisciplinaire samenwerking te bevorderen.
LMN Groot Leuven cover
Mission Het LMN Groot Leuven wil graag een gids zijn voor zowel zorgverleners als patiënten in het chronische landschap. Het wil een aanspreekpunt zijn voor iedereen die vragen heeft over multidisciplinaire trajecten rond chronische zorg.
Description Adequate chronische zorg is een complex gegeven waarbij men met zeer veel actoren en factoren rekening moet houden. In de zorgregio Groot Leuven wordt het Chronisch Model van Wagner gehanteerd om na te denken over de geschikte aanpak. We beseffen dat dit model een mentaliteitsverandering vergt van alle betrokken partijen en zien het als onze rol om deze te faciliteren zodat de omschakeling naar een patiëntgerichte benadering zo vlot mogelijk gebeurt.

We willen daarnaast goede samenwerkingsverbanden in onze zorgregio creëren door formele en informele netwerkmomenten aan te bieden. Doordat de zorgverstrekkers elkaar beter leren kennen hopen we de drempel tot overleg verder te verlagen.

Voor ons beperkt chronische zorg zich niet enkel tot het fysieke. We hebben ook oog voor chronische psychiatrische problematieken en voor de impact van een chronische ziekte op het mentaal welzijn. We geloven er sterk in dat een multidisciplinaire aanpak nodig is om te kijken naar de mens is zijn totaliteit. Indien we merken dat er in de zorgregio behoefte is aan een meer gestructureerde aanpak van een probleem, zullen we de zorgverstrekkers mobiliseren om te werken aan een gezamenlijke visie. Het LMN ziet het als zijn taak om zowel de juiste omkadering (lokalen, het administratieve,…) te bieden als om vanuit een meta-positie het overzicht te behouden.

Similar places nearby