We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
LOWE-Gorlice

LOWE-Gorlice

ul. Michalusa 6, Gorlice, 38-300, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Projekt LOWE „Edukacja w Przyszłość”
LOWE-Gorlice cover
Description Projekt LOWE „Edukacja w Przyszłość”

Skierowany jest do osób dorosłych, które napotykają na istotne problemy edukacyjne, społeczne i środowiskowe (przerwały edukację, brakuje im kompetencji, wykazują się tzw. wyuczoną bezradnością itp) ale także dla tych którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności.

Cel projektu:

Zwiększenie udziału dorosłych w edukacji, poprzez uaktywnienie i zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji.
Korzyści dla uczestników projektu:

- Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych,
- Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych i bezrobotnych,
- Wzrost wśród uczestników umiejętności poruszania się po rynku pracy,
- Podniesienie kompetencji językowych, komputerowych,
- Wzrost kompetencji osobistych, w tym zwiększenie poziomu samodzielności i niezależności, podniesienie poziomu poczucia własnej wartości, wzrost wiary we własne siły i zwiększenie motywacji do zmiany swojej ścieżki życiowej i zawodowej.

Każdy z uczestników może skorzystać m.in. z:

-Wsparcia m.in. doradcy zawodowego, psychologa, pedagoga,
-Szkoleń komputerowych, językowych,
-Szkoleń interpersonalnych,
-Szkoleń zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników,
-Zajęć sportowo-rekreacyjnych,
-Innych szkoleń dopasowanych do potrzeb uczestnika.

Similar places nearby