We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie Starogardzkim

LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie Starogardzkim

ul. ks. Lorenza 8, Lubichowo, 83-240, Poland

Get Directions

58 588 50 17

Categories
Work hours Add information
About LOWE w Powiecie Starogardzkim jest prowadzony przez e-LICEUM w Lubichowie, w ramach Projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych".
LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie Starogardzkim cover
Description e-LICEUM w Lubichowie uczestniczy w projekcie pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie Starogardzkim w ramach projektu Nr WND-POWR.02.14.00-00-1020/16 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu oferujemy m.in:
- indywidualne konsultacje i warsztaty z doradcą zawodowym, psychologiem, pedagogiem, specjalistą ds. zdrowego stylu życia,
- kurs językowy (język angielski, język niemiecki) - stacjonarny + e-learning,
- kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (zajęcia praktyczne, teoretyczne),
- kurs informatyczny - m.in. (podstawy pracy w sieci: e-bank, e-sklepy, promocja usług turystycznych w Internecie, itd.),
- kurs opiekun osób starszych,
- kurs samodzielnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych - e-learning.
Wszyscy Uczestnicy otrzymują: materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkoleń.

WSZYSTKIE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU SĄ BEZPŁATNE!

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby dorosłe z terenu Powiatu Starogardzkiego, z następujących grup:
- z utrudnionym dostępem do różnych form edukacji osób dorosłych,
- z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyżej zasadniczym zawodowym lub - średnim i policealnym zdobytym w poprzednim wieku),
- związanych z rolnictwem,
- nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych,
- podlegających formom pomocy i wsparcia rodziny,
- w wieku 45+.

Similar places nearby