We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
LU Moderno valodu un biznesa studijas

LU Moderno valodu un biznesa studijas

Visvalža iela 4a, Riga, Latvia

Get Directions

67034803

Add link to website

Work hours Add information
About Vienīgā integrētā starpnozaru bakalaura studiju programma Latvijā.
LU Moderno valodu un biznesa studijas cover
Description Moderno valodu un biznesa studiju programma ir integrēta starpnozaru bakalaura studiju programma, kas ļauj iegūt konkurētspējīgas humanitārās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas mūsdienu mainīgajā starptautiskajā biznesa, ekonomikas un politiskajā vidē.

Studiju programma ļauj izvēlēties vienu no valodu moduļiem: angļu-franču, angļu-spāņu vai angļu-vācu, kuros apgūsiet gan kursus lietišķajā angļu un otrajā svešvalodā (Biznesa angļu valoda, Finanšu angļu valoda, Juridiskā angļu valoda, Lietišķā franču/spāņu/vācu valoda), gan starpkultūru studiju kursus (Starpkultūru komunikācija, Starptautiskās ekonomiskās attiecības, Starpkultūru biznesa attiecības, Globalizācijas un integrācijas procesi starptautiskajā ekonomikā, ASV, Lielbritānijas, Francijas u.c. valstu kultūras studijas), gan biznesa studiju pamatkursus (Vadības teorija, Tirgvedība), gan trešo svešvalodu (franču, spāņu, itāļu, vācu u.c.), gan citus kursus.

Studiju programma ļauj attīstīt starpkultūru komunikācijas prasmes, tulkošanas prasmes, uzņēmējdarbības prasmes, prasmi strādāt komandā, izrādīt iniciatīvu un citas starptautiskajā darba tirgū nepieciešamās prasmes.

Studiju programmas īstenotāji ir Humanitāro zinātņu fakultātes un Ekonomikas un vadības fakultātes docētāji ar starptautisku darba pieredzi.

Studiju iespējas ārzemēs: apmaiņas programmu ietvaros sociāli aktīviem studentiem ar labiem akadēmiskajiem rezultātiem ir iespēja vienu semestri mācīties kādā no Eiropas augstskolām.

Darba iespējas: absolventi var strādāt valsts un privātajās institūcijās gan Latvijā, gan ārvalstīs par referentiem, vadītāju asistentiem, tulkiem un citos amatos, kur nepieciešamas vairāku valodu un kultūru, biznesa vadības un ekonomikas zināšanu integrēšana.
Awards Iegūstamais grāds: humanitāro zinātņu bakalaura grāds