We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
LOSIR Luboń

LOSIR Luboń

Kołłątaja 2, Lubon, 62-030, Poland

Get Directions

+48618992235

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 16:00 SA closed
TU 08:00 – 16:00 SU closed
WE 08:00 – 16:00
TH 08:00 – 16:00
FR 08:00 – 16:00
About LOSIR Sp. z o.o.

Jedyny taki obiekt w Luboniu - sport i rozrywka w jednym miejscu blisko Ciebie. Zapraszamy!
LOSIR Luboń cover
Mission Celem działalności LOSiR Sp. z o.o. jest propagowanie różnych form rekreacji i wypoczynku oraz udostępnienie obiektów sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych. Ponadto LOSiR Sp. z o.o. ma za zadanie:
- organizowanie imprez o charakterze sportowo - rekreacyjnym oraz festynowym;
- udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom, w tym klubom i związkom sportowym, organizacjom kultury fizycznej i turystyki, innym organizacjom społecznym i zawodowym, szkołom, uczelniom, zakładom pracy;
- prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej,
- organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
- organizowanie zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej,
- zgodna z przeznaczeniem eksploatacja i konserwacja istniejącej bazy sportowej i rekreacyjnej oraz jej rozbudowa.
Description Add information
Founded 15.09.2009
Products usługi: sportowe, rekreacyjne i turystyczne

Similar places nearby