We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille ja vieraskielisille

Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille ja vieraskielisille

Otavantie 2B, Otava, 50670, Finland

Get Directions

0151943552

Categories
Work hours Add information
About Otavan Opiston lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille ja vieraskielisille (LUVA)
Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille ja vieraskielisille cover
Description Lukioon valmistava koulutus (LUVA) on tarkoitettu maahanmuuttajille ja vieraskielisille, joiden tavoitteena ovat lukio-opinnot. Koulutus tukee opiskelijan edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen ja parantaa hänen mahdollisuuksiaan selviytyä lukio-opinnoista.

Koulutus on yhden lukuvuoden pituinen ja laajuudeltaan vähintään 25 kurssia. Opintoihin kuuluu opinto-ohjausta, suomea toisena kielenä, englantia, matemaattisia ja luonnontieteellisiä opintoja sekä yhteiskuntatietoutta ja kulttuurintuntemusta. Valinnaisina opintoina voi korottaa peruskoulun arvosanoja ja/tai suorittaa lukiokursseja.

Opintojen rakenne

Suomi toisena kielenä 10 kurssia
Muut kielet 3 kurssia
Matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot 2 kurssia
Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus 2 kurssia
Opinto-ohjaus 2 kurssia
Valinnaiset opinnot väh. 6 kurssia

Kustannukset
Opiskelu, ruokailu koulupäivinä ja asuminen opiston asuntolassa ovat opiskelijoille maksuttomia. Asuntolapaikat on ensisijaisesti varattu ulkopaikkakuntalaisille opiskelijoille. Yli 17-vuotias opiskelija on oikeutettu opintotukeen. Mahdollista kotoutumistukea voi tiedustella kotipaikkakunnan TE-toimistosta.

Pääsyvaatimukset
Koulutukseen voi hakea maahanmuuttaja tai vieraskielinen, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan oppimäärän ja jolla on riittävä suomen kielen taito.

Hakeminen
Koulutukseen haetaan 16.6.-25.7.2014 osoitteessa opintopolku.fi

Similar places nearby