We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Máy Tính Sáng Tạo

Máy Tính Sáng Tạo

Phu-Kinh-Mon, 34000, Vietnam

Get Directions

+84 97 292 73 86

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:30 – 20:30 SA 08:30 – 20:30
TU 08:30 – 20:30 SU 08:30 – 20:30
WE 08:30 – 20:30
TH 08:30 – 20:30
FR 08:30 – 20:30
About Cung cấp Linh kiện - Phụ kiện máy tính Laptop + PC
UY TÍN_Làm Kim Chỉ Nam
ĐT : 0972.927.386 http://www.maytinhsangtao.com
Máy Tính Sáng Tạo cover
Mission Niềm vui của quý khách hàng là THÀNH CÔNG của chúng tôi.
Description Cung cấp Linh kiện - Phụ kiện máy tính Laptop + PC
UY TÍN_Làm Kim Chỉ Nam
ĐT : 0972.927.386 http://www.maytinhsangtao.com
Founded Nguyễn Xuân Hữu
Products Cung cấp Laptop - Máy tính để bàn - Linh kiện - Phụ kiện máy tính.

Similar places nearby