We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Mösseberg

Mösseberg

Falköping, Sweden

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
Description Mösseberg är ett platåberg nordväst om Falköping i Vilske och Gudhems härader i Västergötland. Berget når en höjd av 324 m ö.h. och höjer sig drygt 100 meter över den omkringliggande slätten.Berget består av sedimentära bergarter som avlagrades under en tidsperod från kambrium till silur, som under perm täcktes av ett intruderande täcke av diabas. Diabasen har sedan skyddat de underliggande lagren mot erosion och således givit berget dess nuvarande "bordsliknande" utseende.Bergets delarDen västra delen av Mösseberg kallas Västerberget eller Galgaberget. Det senare namnet beror på att det förr stod var en avrättningsplats på sydspetsen av Västerberget. Carl von Linné omnämner galgen i sin Västgötaresa. Mellan Västerberget och resten av Mösseberg går dalgången Vråhålan eller Vråhulan in från söder.Den nordligaste delen av Mösseberg kallas Stångaberget och där ligger Mössebergs fornborg med en diameter på 400 m. De nordöstra delarna av Mösseberg kallas Ugglumsberget och Tunhemsberget. Mitt på Mösseberg finns Bergsjön, vilken omges av vidsträckta mossmarker.NaturreservatBestorp är ett 31 hektar stort naturreservat på Mössebergs sydöstra del. Reservatet befinner sig som högst ca 320 meter över havet, och består av lövskogar och örtrika ängar.

Similar places nearby