We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Městská policie Úvaly

Městská policie Úvaly

Pražská 276, Úvaly, 25082, Czech Republic

Get Directions

+420603560008

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 16:00 – 18:00 SA closed
TU closed SU closed
WE 09:00 – 11:00
TH closed
FR closed
About Oficiální facebook Městské policie Úvaly
Městská policie Úvaly cover
Description Zastupitelstvo města Úvaly na svém jednání dne 24.4.2014 přijalo usnesení č.Z-43/2014, kterým vydalo v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, o zřízení městské policie.

Od 1. 9. 2014 zahájila svou činnost na území města Úvaly Městská policie Úvaly.

Městská policie je přímo podřízena starostovi města, zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku na území města, při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky. Slouží všem občanům, které ochraňuje a její činnost je namířena proti narušitelům pořádku.

Základní činnost městské policie:

přispívá k ochraně bezpečnosti osob a jejich majetku
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
odhaluje přestupky a jiné správní delikty, za přestupky ukládá v blokovém řízení pokuty nebo věc postupuje ke správnímu řízení, předává pachatele trestných činů, po jejich zadržení Policii České republiky, činí oznámení o podezření ze spáchání trestného činu
upozorňuje fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění
zajišťuje bezpečnost a pořádek při mimořádných akcích
zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce

Naši strážníci:

Tomáš Galbavý, velitel
Petr Langmaier, strážník

Telefonický kontakt: 603 560 008

Úřední hodiny na služebně Pražská 276, Úvaly ( vstup z ulice Pražská )

Pondělí: 16 – 17 hodin
Středa: 9 – 10 hodin
Founded 09/01/2014

Similar places nearby