We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Malmö Pride

Malmö Pride

Claesgatan 8, Malmö, 214 26, Sweden

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About 7-10 juni 2018

Parad söndagen den 10 juni 2018

Pride Park i Folkets Park.

Pride House på Scandic Triangeln.

malmopride.com
Malmö Pride cover
Mission Se hemsida malmopride.com
Description Malmö Pride organiserar årligen Pride i Sveriges tredje största stad. Utöver detta arbetar vi även bland annat med utbildning av våra samarbetspartners i HBTQIA-frågor och större samarbete med Copenhagen Pride.

Malmö Pride står för mångfald och tar avstånd från diskriminering och förtryck utifrån etnicitet, kön, könsidentitet och/eller -uttryck, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning, hiv-status, socioekonomisk bakgrund eller asylstatus

Malmö Pride uppmuntrar till ett öppet debattklimat, solidaritet och samverkan. Malmö Pride vill göra skillnad och med hjälp av konst, kultur och debatt påverkar vi samhället i positiv riktning, för öppenhet och mot diskriminering och heteronormativitet.

Genom våra arrangemang och samarbetspartners ska vi arbeta för att nå ut i samhällets olika områden för att sprida information om HBTQIA -frågor.

Alla som deltar ska visa respekt mot andra även om man inte tycker likadant. En förutsättning för att vara samarbetspartner till Malmö Pride är att stå bakom Malmö Prides värdegrund och målsättning om alla människors lika värde och att förbättra situationen för HBTQIA-personer.

Mer information kring stadgar återfinns på hemsidan malmopride.com.

För att bli medlem gå in på malmopride.com
Founded Första Regnbågsfestivalen ägde rum 1995, nuvarande organisationen Malmö Pride startades 2015
Products Medlemskap
http://malmopride.com/medlemskap-privatperson/

Similar places nearby