We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Marshmallow

Marshmallow

Bogstadveien 27 B, Oslo, Norway

Get Directions

92839173

Categories
Work hours Add information
About Hvorfor er det slik at mennesker ikke nødvendigvis endrer atferd selv om de vil og det er i deres egen interesse?
Marshmallow cover
Description Hva er atferdsøkonomi?

Økonomi er en atferdsvitenskap som studerer hvordan mennesker fatter beslutninger, deres atferd, verdiskapning og forbruk.
I det som ofte omtales som den tradisjonelle økonomi (les; neonklassisk økonomi) utgår man fra at mennesker først og fremst besluttet og handlet ut fra en rasjonell egeninteresse. Hvis vi er informert om alternativer og har et økonomisk incentiv så vil vi handle rasjonelt.
Men er det egentlig slik?
Atferdsøkonomer kan dokumentere hvorfor dette nødvendigvis ikke stemmer.
Det kjente Marshmallow studiet, som opprinnelig ble gjennomført av W. Mischel og hans team på 1960 og 1970 tallet, dokumentere at de av barna som i de opprinnelige studiene greide å motstå fristelsen mot å spise en marshmallow umiddelbart, mot å få to etter 15 minutter (les; incentiv), som jo er det rasjonelle og i deres egeninteresse, også gjorde det best på nesten alle områder senere i livet.
Men studiet avslørte samtidig at det var de færreste som greide å utsette den umiddelbare belønningen og som greide å handle ut fra rasjonell egeninteresse.
(For mer informasjon se Mestringskoden s. 67- 69)

Hva er så atferdsøkonomi?
Forskningen innen den «nye» fremvoksende atferdsøkonomien, gir oss innsikt i hvorfor det er slik at mennesker ikke nødvendigvis handler ut fra rasjonell egeninteresse og hvorfor vi i mye større grad enn klassiske økonomer legger til grunn styres av irrasjonalitet, kortsiktighet, impulser, grådighet, misunnelse, statusjakt, trygghet, frykt for å tape ansikt og ikke minst lar vi oss friste av umiddelbare fristelser. Dette ubevisste beslutningssystemet kaller atferdsøkonomer ofte for System 1 («varme» systemet), mens det rasjonelle systemet kalles System 2 («Kalde» systemet).
For mer om hjernens to beslutningssystemer, system 1 og system 2, se boka Mestringskoden (Hegnar forlag 2015, side 35 – 52)
Hva er så løsningen for å lykkes med atferdsendringer?
Den tradisjonelle og rasjonelle tilnærmingen for påvirkning og endringer av atferd er

Similar places nearby