We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Materské centrum Muška Lozorno

Materské centrum Muška Lozorno

Orechová 19, Lozorno, 90055, Slovakia

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Materské centrum
Materské centrum Muška Lozorno cover
Description Materské centrum Muška je neziskovou organizáciou, ktorej činnosť spočíva v dobrovoľných aktivitách venovaných deťom, matkám, tehotným ženám a rodinám.

Sieť materských a rodinných centier žije aktívnym životom. Denne sa tu dejú rôzne aktivity, podujatia pre deti, mamy, rodičov, rodiny ....Cíťte sa s nami príjemne i vy!
- je vytvorené ako prostredie priateľské k deťom a rodinám,
- vytvára podmienky pre sebarealizáciu matky a pomáha zmierniť spoločenskú izoláciu rodičov na rodičovskej dovolenke,
- otvorené pre všetkých bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, náboženského vyznania, zdravotného a sociálneho znevýhodnenia a politickej príslušnosti,
- uznáva a uplatňuje hodnoty spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, dobrovoľníctva, svojpomoci a otvorenosti,
- podporuje viacgeneračné vzťahy.
- dostupnosť informácií o tehotenstve, dojčení, o výchove a základnom sociálnom poradenstve,
- sprostredkovanie odborných kontaktov a prednášok, tréningov a vzdelávacích aktivít,
- neformálne poradenstvo,
- organizácia programov zameraných na spoločné trávenie voľného času rodín,
- organizácia rodinných podujatí kultúrneho či športového zamerania,
- svoju činnosť vykonáva v priestoroch samotného MC/RC, ako aj na verejnosti.

Similar places nearby