We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Matteus kyrka, Norrköping

Matteus kyrka, Norrköping

Norrköping, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Matteus kyrka är en kyrkobyggnad belägen i Folkparken i centrala Norrköping, Östergötland.Kyrkan är uppförd i nygotisk stil och ritades av arkitekt Helgo Zettervall mellan 1887 och 1892. Invigningen skedde den 8 maj 1892 i närvaro av dåvarande biskopen i Linköping, Carl Alfred Cornelius.ExteriörKyrkan är en treskeppig hallkyrka och den har ett torn i öster, 64 meter högt. Den har en spetsig spira omgiven av fyra fialer (små torn). I tornet sitter tre kyrkklockor som väger resp. 2107, 1246 samt 811 kilogram. Klockorna har följande inskriptioner : Storklockan : Kommen till mig I alle som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro. Mellanklockan : Den gåva Gud av nåd giver är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre Lillklockan : Gån in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov!Kyrkan är klädd i tegel, men även cement förekommer på flera framträdande platser.

Similar places nearby