We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
MC Žabka Stará Turá

MC Žabka Stará Turá

Jiráskova 168, Stará Turá, 91601, Slovakia

Get Directions

Add phone number

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 11:30 SA closed
TU 09:00 – 11:30 SU closed
WE 09:00 – 11:30
TH 09:00 – 11:30
FR 09:00 – 11:30
About Materské centrum pre deti s maminkami a inými rodinnými príslušníkmi najmä vo veku od 0-3 ale vítaní sú všetci :-)
MC Žabka Stará Turá cover
Mission koordinácia materského centra
Description Máme „Materské centrum – Žabka Stará Turá“
Tak sme sa dočkali! Aj v našom mestečku dostalo zelenú vytvorenie Materského centra.
A čo to vlastne je?
Je to priestor, kde sa stretávajú detičky s maminkami vo veku 0 – 6 rokov. Jedinečnosť MC je práve v tom, že deti nie sú separované od matiek, ale spoločne s nimi sa zapájajú do rôznych aktivít – cvičenia s deťmi rôzneho veku, tvorivé dielne, kurzy cudzích jazykov hravou formou a mnohé ďalšie aktivity, alebo sa len prídu zahrať s ostatnými deťmi.
Maminky si oddýchnu a načerpajú nové sily a informácie, keďže aj pre ne sa tu poskytuje laktačné poradenstvo (o dojčení), psychoprofylaktická príprava pre tehotné ženy – predpríprava na pôrod, rôzne prednášky s odborníkmi, ukážky ako manipulovať s novorodencom a iné poradenstvá.
Aby sme predstavili MC aj po právnej stránke, tieto organizácie sú mimovládne neziskové organizácie, fungujúce na báze dobrovoľníctva.
Prvé MC vznikli v Nemecku a vzišli z myšlienky uľahčiť a spríjemniť chvíle mamičkám na materskej dovolenke, odstrániť spoločenskú izolovanosť, do ktorej sa matky počas celodennej starostlivosti o deti dostávajú, umožniť im ďalšie vzdelávanie a prístup k informáciám, rozvíjanie vedomostí a zručností, výmenu skúseností s inými mamičkami a v neposlednom rade dať príležitosť deťom naučiť sa hrať v kolektíve a spolupracovať s inými deťmi, aby prechod do materskej škôlky zvládli čo najlepšie.
Matky si samy tvoria program, zháňajú financie, pozývajú prednášateľov, pomáhajú si navzájom.
Materské centrá sú (napriek názvu) otvorené nielen deťom a ich mamičkám, ale všetkým bez rozdielu veku, spoločenského postavenia, rasy, pohlavia za symbolický poplatok.
Pre účely zriadenia Materského centra v Starej Turej boli odsúhlasené priestory bývalých jaslí na ulici Jiráskovej. Tieto sa nachádzajú v pôvodnom stave – nevyhovujúcom pre okamžité využívanie deťmi.
Veľmi radi by sme v septembri Materské centrum otvorili pre verejnosť. Zakladajúce členky MC momentálne oslovujú všetky firmy so žia
Founded apríl 2011

Similar places nearby