We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
MeetFactory

MeetFactory

Ke Sklárně 15, Prague, 15000, Czech Republic

Get Directions

+420 251 551 796

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 13:00 – 20:00 SA 13:00 – 20:00
TU 13:00 – 20:00 SU 13:00 – 20:00
WE 13:00 – 20:00
TH 13:00 – 20:00
FR 13:00 – 20:00
About // Prostor pro živé umění / a space to live art //

Galerie. Rezidence. Divadlo. Hudba.
Gallery. Residency. Theatre. Music.
MeetFactory cover
Mission MeetFactory je neziskové mezinárodní centrum současného umění. Naším posláním je iniciovat dialog mezi jednotlivými žánry a zpřístupňovat dění na současné umělecké scéně nejširší veřejnosti. Podporujeme originální projekty v oblasti výtvarného umění, divadla a hudby, stejně jako interdisciplinární a experimentální platformy. Usilujeme o vytvoření prostoru pro živé umění, kde jsou umělci přítomni. Umožňujeme tak přímý kontakt mezi mezinárodními umělci a návštěvníky, ale také mezi zástupci různých, nejen uměleckých, oborů a generací.

MeetFactory is a non-for-profit international center for contemporary art. Our mission is to foster a dialogue between individual genres and make the current happenings on the art scene accessible to the widest public. We support original projects in the fields of visual arts, theater and music as well as interdisciplinary and experimental platforms. We aim to create a space where art is alive and artists are present, enhancing a direct exchange between international artists and the visitors, as well as between different fields and generations.
Description http://www.meetfactory.cz/en/meetfactory
Founded 2001/2007

Similar places nearby