We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Mehmet Furkan Topçudan

Mehmet Furkan Topçudan

Kuruköprü Mah. Bakım Yurdu Cad. No.7 Kat.1, Seyhan, 01015, Turkey

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
Mehmet Furkan Topçudan cover
Description ÜZERİMİZE VAZİFE EDİNMİŞ bu görevin şuuru bilinci ve hassasiyeti içerisindeyiz. Hiç kimseyi öteki görmeden, hiç kimseyi Hakir görmeden, tüm etnik kökenlerin ırkı, dili, dini, mezhep ayrılığı yapmadan, nerede bir nefer nerede bir Rabbimizin yarattığı can varsa o canla beraber varlık haklarının kendi kültürünün kendi yaşayış şeklinin özünü benimseyerek, severek aşk ile izleyerek, onunda Rabbimizin yaratılma bahçesindeki bir değer olarak, kıymetini, varlık sebebini, yaratılanı sevmek yaradan ötürü, yaratanı bilmek, yarda kaybolmak, yaratanın aşkına düşmek, aşkında kaybolmak, bir edep ve bir ahlak üzere yaşamak, ihlas ile kültür ile bir haya ile var olmak yaşamak ve yaşatmak amaçlı kurulmuş Osmanlı Ocaklarında hizmet etmenin onurunu mutluluğunu yaşıyoruz.
Yeryüzü Osmanlı varlığından koptuğu o andan itibaren, insanlar zulüm görmekte, insanlar birbirini öldürmekte, aç susuz sefalet içerisinde yaşamaktadırlar. Ülkemizde ve dünyada bir Osmanlı ruhu boşluğu var, onu taklit eden büyük devletlerin, adalet ve hoşgörü konusunda sınıfta kaldığını görülmekte.
Osmanlıyı taklit edebilecek bir gücün adil düzen ve hoşgörü ilkelerini önemsemesi gerekir.
Önce ülkemizde Osmanlı ruhu var olmalı, daha sonra bütün dünya ya kardeşlik adına bir ve beraber, kavgasız, silahsız, savaşsız yaşayabilmek adına, insanların rahat bir hayat sosyal ekonomik ferahlık adına zalime karşı, mazluma hizmet adına elzem bir hale gelmiştir.Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, ilelebet devam edecektir. Devletimizin yasaları ve kanunları içerisinde insanlarımızın ismine ırkına bakmadan temel eşit hak ve hürriyetleri gözetilmelidir. Tüm bunlarla beraber ortaya çıkan "Osmanlı ruhu göz ardı edilmemelidir.'' Bizde toplumda cereyan eden Osmanlıyı yaşamak için, Osmanlı Ocaklarında bu özlemi, bu hasreti, acılara sonu, hüzünlere sevinci ekleyeceğiz. Türklere Kürtleri, Kürtlere Türkleri benimsetip ülkeye sulhu aşılayacağız. Alevi Sünni kavgalarını bitirmek için elimizden gelen katkıyı iyi niyetle sunacağız. Solcu ve sağcı kard
  • Kuruköprü Mah. Bakım Yurdu Cad. No.7 Kat.1, Seyhan, 01015, Turkey
  • Get Directions

Similar places nearby