We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Metsa Forest Latvia

Metsa Forest Latvia

Vienības gatve 87e, Riga, LV-1004, Latvia

Get Directions

+371 67804343

Work hours Add information
About Metsa Forest Latvia SIA pamatdarbības jomas ir mežizstrāde, koksnes iepirkšana un koksnes tirdzniecība.
Metsa Forest Latvia cover
Description Latvijas–Somijas kopuzņēmumu SIA Silva 1990. gada 30. novembrī (bijušās Jūrmalas Mežrūpniecības saimniecības telpās Babītē) dibinājušas Latvijas privātpersonas un Somijas tirdzniecības grupa Thomesto OY. Ideja par moderna un efektīva Skandināvijas tipa mežizstrādes uzņēmuma izveidošanu pieder SIA Silva pirmajam direktoram Jānim Elmāram Rubenam.

SIA Silva pamatdarbība ir mežizstrāde, mežu atjaunošana, apaļkoksnes tirdzniecība, eksports un imports. 90. gadu sākumā uzņēmums noslēdz vairākus ilgtermiņa mežizstrādes un mežu apsaimniekošanas līgumus ar Latvijas valsti. Šie līgumi ir viens no uzņēmuma sekmīgas darbības un attīstības priekšnoteikumiem. Līdztekus līgumiem par Latvijas valsts mežu apsaimniekošanu ar Somijas firmu Thomesto OY tiek noslēgti līzinga līgumi par modernas mežizstrādes tehnikas iegādi. Ieviešot lielisko tehniku un progresīvās darba metodes, jau 1991.gadā no 4 mežizstrādes iecirkņiem SIA Silva iegūst 80 000 m³ koksnes. Sākot ar 1992. gadu, kad uzņēmums pievēršas kokmateriālu tirdzniecībai, strauji aug uzņēmuma apgrozījums.

Kā progresīvam uzņēmumam ar starptautisku skatījumu SIA Silva ir laba izpratne par nozares attīstību ietekmējošiem procesiem un tendencēm. 2001. gada septembrī Somijas mežrūpniecības firma Metsäliitto nopērk Thomesto OY, līdz ar to kopš 2001. gada beigām SIA Silva kļūst par šā koncerna pārstāvi Latvijā. Apvienošanās paver uzņēmumam jaunas attīstības iespējas un ceļu uz Rietumu tirgiem.

2005. gada nogalē Somijas–Latvijas kopuzņēmums SIA Silva nomainīja nosaukumu, kļūstot par SIA Metsäliitto Latvia. Savukārt 2012. gada februārī Metsäliitto koncerns reorganizē un saskaņo savu identitāti, lai turpinātu darbu kā vienota un stipra grupa Metsä Group. Korporatīvās identitātes reorganizācijas rezultātā uzņēmuma nosaukums tiek nomainīts uz Metsa Forest Latvia SIA. Nosaukuma maiņa uzņēmuma attieksmi pret mežu, kā arī izpratni par tā nozīmību un pilnvērtīgu apsaimniekošanu nav ietekmējusi. Šobrīd Metsa Forest Latvia SIA darbojas visā val
Founded 30.11.1990
Products Mežizstrādes pakalpojumi
Kokmateriālu iepirkšana mežā, pie ceļa un ostās
Meža augsnes sagatavošana
Apaļkoku tirdzniecība
Categories

Similar places nearby