We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Mgr. Anna Kašparová - advokátní kancelář

Mgr. Anna Kašparová - advokátní kancelář

Klicperova 469, Kralupy nad Vltavou, 27801, Czech Republic

Get Directions

+420 733 607 514

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 17:00 SA closed
TU 09:00 – 17:00 SU closed
WE 09:00 – 17:00
TH 09:00 – 17:00
FR 08:00 – 17:00
About Advokátní kancelář působící v Praze a Kralupech nad Vltavou. Komplexní právní služby. Specialisté na nemovistosti, náhradu škody a pracovní právo.
Mgr. Anna Kašparová - advokátní kancelář cover
Mission Cílem naší kanceláře je maximální spokojenost klienta.
Stojíme za těmi, kdo chtějí vyhrát.
Description Advokátní kancelář působící v Praze a Kralupech nad Vltavou. Komplexní právní služby. Specialisté na nemovistosti, náhradu škody a pracovní právo.
Products - ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY finančních prostředků
- BYTOVÁ DRUŽSTVA – zakládání, převody družstevních bytů
- DĚDICTVÍ – poradenství, posuzování závěti či vydědění, zastupování v dědickém řízení
- DOPRAVNÍ PŘESTUPKY, POKUTY
- EXEKUCE -podání návrhu na nařízení exekuce, zastupování v exekučním řízení
- KOMPLETNÍ SERVIS PŘI PŘEVODU A PRONÁJMU BYTŮ A JINÝCH NEMOVITOSTÍ
- NÁHRADA ŠKODY NA MAJETKU A NEMAJETKOVÉ ÚJMY NA ZDRAVÍ
- NÁJMY BYTŮ – spory mezi pronajímateli a nájemci, vymáhání nájemného
- OBHAJOBA V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
- OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI – kompletní servis při zakládání a změnách
- OCHRANA OSOBNOSTI
- OVĚŘENÍ PRAVOSTI PODPISU
- POJISTNÉ UDÁLOSTI – zastoupení v jednání s pojišťovnami
- PRACOVNÍ PRÁVO - příprava smluv, skončení pracovního poměru, odpovědnost zaměstnance
- PRACOVNÍ ÚRAZY, NEMOCI Z POVOLÁNÍ
- PRÁVNÍ ROZBORY A STANOVISKA
- PŘEDMANŽELSKÉ SMLOUVY
- ROZVOD MANŽELSTVÍ
- SEPIS A KONTROLA VŠECH TYPŮ SMLUV
- SPOLKY – kompletní servis při zakládání a změnách
- STANOVENÍ VÝŽIVNÉHO na manžela/manželku/děti
- ÚPRAVA STYKU RODIČŮ S DĚTMI
- VYMÁHÁNÍ DLUHŮ, SPRÁVA POHLEDÁVEK
- ZATUPOVÁNÍ PACHATELŮ PŘESTUPKŮ A DOPRAVNÍCH TRESTNÝCH ČINŮ
- ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDY
- ZASTUPOVÁNÍ POŠKOZENÝCH V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
  • Klicperova 469, Kralupy nad Vltavou, 27801, Czech Republic
  • Get Directions

Similar places nearby