We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Miejskie Przedszkole nr 19

Miejskie Przedszkole nr 19

Kurpińskiego 2, Jelenia Góra, 58-506, Poland

Get Directions

75 75 647 24 18

Categories
Work hours Add information
About Miejskie Przedszkole nr 19 im. Kubusia Puchatka w Jeleniej Górze
Miejskie Przedszkole nr 19 cover
Description NASZE PRZEDSZKOLE:
Opis placówki
Przedszkole dysponuje 260 miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Placówka czynna jest w godzinach od 6:00 do 17:00. Godziny bezpłatne, w ramach których realizowana jest Podstawa Programowa, obowiązują między godziną 8:00 a13:00. Przedszkole realizuje autorski program wychowania przedszkolnego „Przedszkole Kubusia Puchatka”. Nasze przedszkole oferuje: dobre warunki lokalowe, duże słoneczne sale z przylegającym węzłem sanitarnym, 3 posiłki dziennie, ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt do zabaw ruchowych. Szatnia oraz część ogrodu jest monitorowana. Staramy się aby te same nauczycielki prowadziły dzieci przez cały okres edukacji przedszkolnej.
W ramach zajęć dodatkowych oferujemy bezpłatne lekcje języka angielskiego. Przedszkole wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Wykwalifikowani nauczyciele prowadzą zajęcia z wykorzystaniem metod aktywizujących. Tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Wspieramy działania wychowawcze rodziców. Na terenie przedszkola organizowane są: zajęcia z rytmiki, teatrzyki, koncerty i pokazy. Rozbudzamy w dzieciach poczucie przynależności do regionu, w którym żyją poprzez współpracę z instytucjami działającymi w naszym środowisku lokalnym. Bierzemy udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych: „Cała Polska Czyta Dzieciom”, „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, Przyjaciele Kubusia”, „Mamo Tato wolę wodę”. Nasze przedszkolaki uczestniczą w wycieczkach, konkursach, przeglądach artystycznych, akcjach charytatywnych, inicjatywach promujących zdrowie. W przedszkolu organizowane sa imprezy z okazji: Urodzin Kubusia Puchatka, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki , Dnia Ojca. Przedszkole współpracuje z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną. W 2013 r. placówka uzyskała certyfikat „Przedszkolak Bezpieczny w Środowisku”.
3-latki
W czerwcu organizowane są zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków. W grupie maluszków realizowany jest

Similar places nearby