We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Mobbeombudet i Lillesand kommune

Mobbeombudet i Lillesand kommune

østregate 2, Lillesand, 4790, Norway

Get Directions

+47 90131448

Categories
Work hours Add information
About Mobbeombudet i Lillesand har alltid barnas interesser og behov som hovedfokus.
Hun er tilgjengelig for alle barn/unge, foreldre, samt barnehager og skoler.
Mobbeombudet i Lillesand kommune cover
Description Mobbeombudet har alltid barnas interesser og behov som hovedfokus.

Mobbeombudet i Lillesand er tilgjengelig for alle barn/unge, foreldre, samt barnehager og skoler i kommunen.

Mobbeombudets hovedoppgaver er:

- Bistå barn, unge, foresatte, barnehage og skole i saker som oppleves vanskelige.
- Initiere tiltak som bedrer det psykososiale miljøet og hindrer mobbing eller krenkelser i barnehagen, på skolen og på fritiden.
- Samarbeide tett med barnehage, skole og med beredskapsteamet mot mobbing.
- Gi informasjon, råd og veiledning om barns, unges og foresattes rettigheter.

Similar places nearby