We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Mok vzw

Mok vzw

Beervelde-dorp 56, Beervelde, 9080, Belgium

Get Directions

0496 94 34 24

Categories
Work hours Add information
About Mok vzw is een vergunde zorgaanbieder die studiowonen en dagbesteding aanbiedt aan meerderjarige personen met een beperking of nood aan extra zorgen. Mok staat voor Mensen Ondersteunen en Kansen bieden.
Mok vzw cover
Mission Mok vzw heeft een missie:

Voor en bij meerderjarige personen met een (verstandelijke en/of fysieke) beperking of met nood aan extra zorg:

→ kwalitatieve huisvesting aanbieden;
→ in zinvolle dagbesteding voorzien;
→ sociale inclusie bevorderen: participatie en acceptatie in onze samenleving;
→ op verschillende levensdomeinen voorzien in een praktische en psychosociale ondersteuning op maat;

De focus ligt op de interesses, mogelijkheden en kwaliteiten van de persoon en zijn/haar groei in zelfstandigheid en empowerment.

Wij doen dit in open dialoog, zowel met de persoon met een beperking als met zijn/haar netwerk, met respect voor ieders eigenheid en verlangens.

Om deze opdracht waar te maken, willen we een klimaat creëren waar medewerkers, vrijwilligers, sympathisanten, … zich gerespecteerd en betrokken voelen : een klimaat waar ruimte is om zichzelf te zijn, om initiatieven te nemen, om te groeien, om samen te werken met anderen én om zichzelf kritisch in vraag te blijven stellen.
Description Mok vzw stelt 7 ruime, rolstoeltoegankelijke studio’s en 4 knusse duplexwoningen ter beschikking.

Zo willen we tegemoetkomen aan de vraag naar meer autonomie, zelfstandigheid en het zelf richting willen geven aan het leven.

Beschikken over een eigen plek waar je jezelf kunt zijn, waar je je veilig voelt en tegelijk de nabijheid ervaart van (professionele) ondersteuning, is van onschatbare waarde.

Wonen in een eigen studio geeft meer kansen op een inclusief leven. Samenleven in een woonentiteit zorgt tegelijk voor veiligheid en geborgenheid. Hieruit vloeit een goed evenwicht tussen vrijheid en ondersteuning voor de persoon met een beperking en zijn/haar netwerk.

Binnen deze huisvesting bieden we ook de nodige materiële ondersteuning die tegemoet komt aan vragen met betrekking tot ‘veiligheid’ en ‘comfort’ (vb. verzekeringen, nutsvoorzieningen, herstellingen, …)

Similar places nearby