We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Moniuszko2019

Moniuszko2019

Warsaw, Poland

Get Directions

728 987 144

Categories
Work hours Add information
About Społeczny Komitet obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki
Moniuszko2019 cover
Mission Misją Społecznego Komitetu jest organizacja i realizacja wydarzeń, poświęconych obchodom 200 rocznicy urodzin Ojca polskiej Opery Narodowej, która to rocznica przypada w dniu 5 maja 2019 roku.
Description Społeczny Komitet Obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki został powołany 1 lipca 2017 r. przy Fundacji „Niezależny Fundusz Kultury Polcanart” z inicjatywy założycielki i przewodniczącej Komitetu – Elżbiety Janowskiej-Moniuszko.


Skład Komitetu:

Przewodnicząca - Elżbieta Stanisława JANOWSKA-MONIUSZKO
Wiceprzewodniczący - Maciej Konrad MADALIŃSKI
Wiceprzewodnicząca - Inga Maja OLEKSIUK

Członkowie:
Grażyna Dehnel
Maciej Dehnel
Marcin Dehnel
dr Jarosław Domagała
Barbara Gebler-Wasiak
Danuta Kącka
Ewa Rachlewicz-Dehnel
Robert WasilewskiCele i zadania Społecznego Komitetu Obchodów 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki:

1. Finansowanie organizacji na terenie Polski i za granicą koncertów, spotkań, prelekcji, poświęconych
twórczości i biografii kompozytora - Stanisława Moniuszki (zlecenie opracowania strony internetowej
Komitetu; opłata za wynajem sal, instrumentów, zapewnienie wynagrodzenia dla artystów i zapraszanych
prelegentów, pokrywanie kosztów podróży i wysyłania korespondencji, związanych z działalnością Komitetu
i wydarzeniami organizowanymi przez Komitet; druk materiałów propagandowo-informacyjnych /plakatów,
programów, ulotek, publikacji książkowej, informującej o realizacji inicjatyw i zakończeniu działania Komitetu
w grudniu 2019 r./).
2. Finansowanie Projektu "Moniuszko na pięciu kontynentach", realizowanego przez Fundację "Niezależny
Fundusz Kultury Polcanart", we współpracy i pod artystycznym kierownictwem dr Marii Pomianowskiej.
3. Fundowanie nagród Fundacji/Komitetu dla laureatów konkursów muzycznych, plastycznych oraz dotyczących
wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki, organizowanych także przez instytucje państwowe
i organizacje pozarządowe.
Founded 1 lipca 2017

Similar places nearby