We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Morska Fundacja Historyczna

Morska Fundacja Historyczna

Gdansk, Poland

Get Directions

+48 605 871 609

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Celem fundacji jest kultywowanie, ochrona i popularyzacja polskich tradycji historycznych ze szczególnym uwzględnieniem tradycji morskich i stoczniowych.
Morska Fundacja Historyczna cover
Description Fundacja realizuje swoje cele poprzez: (wyjątek ze Statutu)
1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
2. Działalność w zakresie reprezentacji interesów grup marginalizowanych społecznie.
3. Organizowanie wielokulturowych imprez artystycznych, wystaw, pokazów, plenerów i koncertów.
4. Gromadzenie, katalogowanie i udostępnianie zabytków historycznych.
5. Gromadzenie, katalogowanie i udostępnianie biblioteki naukowej.
6. Gromadzenie, katalogowanie, udostępnianie i opracowywanie materiałów archiwalnych.
7. Organizowanie konferencji i seminariów dotyczących wyżej wymienionej działalności.
8. Prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z problematyką morską, historyczną i szeroko rozumianą kulturą wizualną.
9. Prowadzenie programów edukacyjnych i społecznych adresowanej szczególnie do najmniej uprzywilejowanych grup społecznych.
10. Działania na rzecz zabezpieczania i ratowania zagrożonych obiektów zabytkowych.
12. Ochronę i opiekę nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej.
13. Działalność edukacyjną i popularyzatorską w zakresie kultury i sztuki.
14. Działalność wydawniczą i fotograficzną.
15. Działalność naukowo - badawczą.
16. Współpracę z samorządem, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym wyżej.
Founded 22 listopada 2017 r.

Similar places nearby