We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Moterų klubas "MOTORY"

Moterų klubas "MOTORY"

J. Basanavičiaus g. 31-10, Vilnius, Vilnius, Lithuania

Get Directions

+37068604554

Categories
Work hours Add information
About Klubo veiklos sritis – kultūrinė, švietėjiška, labdaros, paramos ir bendruomenės dalies – moterų – atstovavimas santykiuose su valstybės ir vietos savivaldos institucijomis.
Description Siekdamas savo tikslų "Motory" klubas:
- atstovauja moterims santykiuose su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis;
- bendradarbiauja ir palaiko ryšius su Lietuvos ir kitų šalių klubais, organizacijomis, kūrybinėmis sąjungomis, kultūros, mokslo ir verslo atstovais;
- rengia seminarus, konferencijas, diskusijas įvairiais moterims rūpimais klausimais;
- organizuoja specialistų susitikimus, paskaitas, įvairius kultūrinius renginius, parodas, šventes, stovyklas, pažintines keliones;
- rengia ir įgyvendina savarankiškus ir bendrus su kitomis organizacijomis veiklos projektus, skatina moteris aktyviai dalyvauti projektų, programų rengime;
- siekia dvasinio, kultūrinio, fizinio tobulėjimo, turiningo laisvalaikio užimtumo bei žmogiškųjų vertybių puoselėjimo;
Founded 2011-03-16
  • J. Basanavičiaus g. 31-10, Vilnius, Vilnius, Lithuania
  • Get Directions

Similar places nearby