We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Musethica Sverige

Musethica Sverige

Stockholm, Sweden

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Musethica är ett internationellt koncept som erbjuder omfattande konsertträning för unga musiker samtidigt som den klassiska musiken tas till nya platser.
Musethica Sverige cover
Description Musethica är ett unikt utbildningskoncept som erbjuder unga begåvade musiker möjligheten att spela en stor mängd konserter som en integrerad del av sin utbildning.

Musethicas konserter framförs runt om i hela samhället, och riktar sig i synnerhet till människor vars möjligheter att besöka en traditionell konsert av olika anledningar är begränsad.

Konserterna erbjuds gratis och äger rum i skolor, särskolor, sjukhus, LSS-verksamheter, fängelser, ålderdomshem, hospice, härbärgen för hemlösa, rehabiliteringsavdelningar, skyddade krisboenden för kvinnor, asylboenden, fabriker, mm. En viss del av konserterna spelas även för allmänheten i traditionella konsertsalar.


De unga, redan mycket avancerade musikerna väljs ut efter rekommendationer, antagningsprov och intervjuer av Musethicas internationella jury.

De unga musikerna arbetar och studerar in sin repertoar tillsammans med musikaliska mentorer, som ofta även spelar med dem vid konserterna. Alla Musethicas mentorer är välrenommerade solister och professorer vid ledande musikhögskolor världen över.

Musethica kastar om traditionella föreställningar om musikalisk prestige och vad det innebär att vara en musiker av högsta kaliber.

De unga musikerna i Musethica lär sig att de är en del av samhället och inte enbart en liten exklusiv grupp. De förstår att de som musiker har en viktig funktion, och utvecklar förmågan att genom musiken kunna kommunicera med vilken publik som helst.

De unga musikerna får inte betalt för konserterna och genomför varje konsert med samma professionella inställning och respekt till publiken.

Det intensiva övningsprogrammet, de många konserterna och möten med en publik som ger respons utöver det vanliga har visat sig vara utomordentligt utvecklande för de unga musiker som fått möjlighet att delta i programmet.

Musethica bidrar till ett öppnare samhälle som stimulerar förståelse och tolerans. Det är en "win-win-situation" eftersom samhället gynnas av hundratals gratis konserter av högsta

Similar places nearby