We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Musikcentrum Syd

Musikcentrum Syd

Bergsgatan 29, Malmö, 214 22, Sweden

Get Directions

070 56 29 537

Categories
Work hours Add information
About En intresseorganisation och icke vinstdrivande artistagentur för det fria musiklivet i södra Sverige.
Musikcentrum Syd cover
Description Musikcentrum Syd är en icke vinstdrivande artistagentur och intresseorganisation under uppbyggnad. Vi bidrar till att skapa arbetstillfällen och verkar för att utveckla musikbranschen för yrkesverksamma musikutövare i södra Sverige.

Vi är en ideell organisation med organisationsnummer 802474-7308, som bildades i september 2013. Organisationen är medlemsstyrd och är en del av Musikcentrum Riks. Musikcentrum Syd finansieras med stöd av Region Skåne och Statens Kulturråd.

Medlemmarna består av yrkesverksamma musikutövare på hel- eller deltid. Musikcentrum Syds organisation är transparent och demokratisk. Våra medlemmar har direkt inflytande över Musikcentrum Syds verksamhet och utveckling.

Similar places nearby