We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Musikkbasert miljøbehandling

Musikkbasert miljøbehandling

Nord universitet, campus Røstad, Levanger, 7600, Norway

Get Directions

74 02 29 53

Categories
Work hours Add information
About Vi tilbyr kurs- og utdanning over hele landet for ansatte og ledere i helse- og omsorgsektoren som ønsker å lære miljøbehandling med integrert bruk av musi
Musikkbasert miljøbehandling cover
Description Et opplæringsprogram for ansatte og ledere i helse- og omsorgsektoren, som arbeider nært brukere og pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser, basert på miljøbehandling med integrert bruk av sang, musikk, rytmisk trening og bevegelse brukt innenfor kliniske rammer.

Forhåndkunnskap om sang og musikk er ikke nødvendig.

Kursene kan tas uavhengig av hverandre:

- ABC Musikkbasert miljøbehandling (I kommunene på arbeidsplassen)
- Samlingsbasert kurs (I hele landet)
- Fordypning ved Nord universitetIngen forhåndkunnskap om musikk er nødvendig.
Awards Musikkbasert miljøbehandling er skrevet inn i kvalitetsreformen Meld. St. 15 (2017 – 2018) Leve hele livet, som et av fem tiltak under helsehjelp.
Founded 2015
Products Kurs/utdanning kan tas uavhengig av hverandre:
- ABC Musikkbasert miljøbehandling (I kommunene på arbeidsplassen)
- Samlingsbasert kurs (I ditt fylke)
- Samlingsbaserte studier ved Nord universitet:
*Musikkbasert miljøbehandling (15 studiepoeng)
*Kunst og kultur i helse og omsorg (15 studiepoeng)

Tilbyr også fagdager for studenter ved bachelor sykepleie.
  • Nord universitet, campus Røstad, Levanger, 7600, Norway
  • Get Directions

Similar places nearby