We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Muzička akademija u Puli

Muzička akademija u Puli

Rovinjska 14, Pula, 52100, Croatia

Get Directions

+385 (52) 377 503

Work hours Add information
About Aktualne informacije o događanjima na Muzičkoj akademiji u Puli.

Aktualne informacije za studente Muzičke akademije u Puli.
Muzička akademija u Puli cover
Mission VIZIJA

Muzička akademija u Puli Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli mjesto je prožimanja glazbe, kulture i umjetnosti s najnovijim znanstvenim istraživanjima i vrhunskim novim tehnologijama. Težnja nam je učvrstiti svoju poziciju nositelja kulturnog života grada Pule i Istarske županije te se pozicionirati kao važan strateški partner svim srodnim akademijama i institucijama – u lokalnome, nacionalnom, regionalnom i europskom kontekstu – poticanjem sinergije i razvoja tradicije, inovacije, baštine i novih stremljenja u glazbi, kulturi, umjetnosti i znanosti.

Naša je vizija povezivanje svih vertikala obrazovnog sustava (od predškolskog do visokog te obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja) kako bismo svojim studentima omogućili optimalan razvoj njihovih potencijala te uključivanje na tržište rada i svijet umjetnosti uz sve komparativne prednosti koje takav koncept nudi.
MISIJA

Misija Muzičke akademije u Puli Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli je ponuditi vrhunsku razinu glazbene i umjetničke edukacije u sinergiji s najnovijim znanstvenim istraživanjima i postignućima svim talentiranim glazbenicima instrumentalistima (Studij klasične harmonike), pjevačima (Studij solo pjevanja) te budućim glazbenim pedagoginjama i pedagozima (Studij glazbene pedagogije) kako bi mogli doseći maksimum u razvoju svojih potencijala, vještina, znanja i talenata.

Želja nam je studentima pružiti platformu za propitkivanje, otkrivanje, doživljaje, refleksiju i samoprocjenu, kreativnost, osmišljenu i proživljenu interpretaciju uz optimalan razvoj individualnosti i pokretačke strasti u svome životnom pozivu i budućem zanimanju.
CILJEVI

Da bi ostvarila svoju misiju, Muzička akademija u Puli Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli definirala je sljedeće ciljeve:

Pronaći i privući talentirane mlade glazbenice i glazbenike iz cijele regije te im omogućiti radnu platformu koja potiče umjetnički, intelektualni i osobni razvoj svakoga od njih
Neumorno održavati i osuvremenjivati visoke obrazov
Description Muzička akademija u Puli Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli jedinstvena je u hrvatskoj akademskoj sferi, ne samo zbog toga što jedina u Hrvatskoj (između ostalog) nudi Studij klasične harmonike. Aktivnosti Akademije nadilaze samo održavanje nastave i nastavnog procesa te obuhvaćaju široki spektar umjetničko-znanstvenih aktivnosti i sadržaja u kojima sudjeluju jednako profesorice i profesori kao i studentice i studenti. Koncertna djelatnost, umjetnička djelatnost, znanstvena djelatnost, gostujuća predavanja i majstorski tečajevi eminentnih umjetnika i predavača, studentske aktivnosti, natjecanja, izdavaštvo i međunarodna suradnja samo su neki od segmenata kojima se posvećuje posebna pažnja. Povećana pozornost posvećuje se popularizaciji znanosti i umjetnosti i korištenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija te suradnji s partnerskim i ostalim institucijama, jednako u zemlji, kao i u inozemstvu.

Kroz navedene aktivnosti Muzička akademija u Puli prisutna je u kreiranju kulturnog i javnog života grada Pule, ali i cijele Istarske županije te se ističe kao jedna od medijski najprisutnijih sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Rezultati navedenih aktivnosti prepoznati su ne samo u lokalnome kontekstu već i diljem Hrvatske i inozemstva gdje nastavno osoblje i studenti ostvaruju vrhunske rezultate i ubiru brojne uspjehe.

Muzička akademija u Puli u svom sastavu ima sljedeće odsjeke:

Odsjek studija Glazbene pedagogije
Odsjek studija Klasične harmonike
Odsjek studija Solo pjevanja
Odsjek studija Klavira