We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Národný koordinátor programu EÚ Horizont 2020

Národný koordinátor programu EÚ Horizont 2020

Lamačská cesta 8/a, Bratislava, 81104, Slovakia

Get Directions

421269253164

Categories
Work hours Add information
Národný koordinátor programu EÚ Horizont 2020 cover
Description HORIZONT 2020 je názov nového programu Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií. Horizont 2020 bude na nasledujúcich 7 rokov hlavným nástrojom pre realizáciu hlavnej iniciatívy únie – Inovácia. Týmto nástrojom sa budú napĺňať záväzky a závery zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Únii.

Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a aktivít Euróspkeho inovačného a technologického inštitútu. Vyčlenený rozpočet je 77 028,3 mil. eur.

Komu je program určený?

- výskumným pracovníkom
- univerzitám, výskumným inštitútom
- spin-off a start-up firmám
- malým a stredným podnikom
-mimovládnym a neziskovým organizáciám

Similar places nearby