We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Národný park Donau-Auen / Dunajské luhy / Rakúsko

Národný park Donau-Auen / Dunajské luhy / Rakúsko

Schlossplatz 1, Orth an der Donau, 2304, Austria

Get Directions

+43 2212 3555

Categories
Work hours Add information
About Nachádzate sa na oficiálnej Facebook-ovej stránke národného parku. Sme radi, že ste prejavili o nás záujem a srdečne Vás vítame!
Národný park Donau-Auen / Dunajské luhy / Rakúsko cover
Mission Národný park Donau-Auen sa vinie medzi európskymi veľkomestami Viedňou a Bratislavou. Chráni vyše 9.300 ha rozsiahle územie, ktoré patrí k posledným veľkoplošným pririečnym mokradiam v strednej Európe, ako aj 36 km dlhý úsek Dunaja, ktorý tu má charakter voľne tečúceho toku. Životodarná rieka svojou dynamikou neustále pretvára okolitú prírodu. Počas záplav sa jej hladina niekedy zvýši až o 7m, čo pozitívne vplýva na druhovú rozmanitosť rastlín a živočíchov.
Po vyhlásení Národného parku Donau-Auen v roku 1996 sa daná krajina stala medzinárodne chráneným územím. Príroda sa tu teraz môže voľne rozrastať bez ekonomických zásahov, čím sa zaručí, že jej krásu a silu budú môcť obdivovať aj budúce generácie.
Description Národný park Donau-Auen sa rozprestiera od Viedne po hranicu so Slovenskom, ktorú tvorí sútok riek Moravy a Dunaja. Celková dĺžka územia chránených lužných lesov, ktoré sa nachádzajú bezprostredne v blízkosti rieky, je 38 km, pričom v najširšom úseku meria národný park sotva 4 km.
Severná časť národného parku hraničí sí rozsiahlou nížinou Marchfeld, jeho južnú hranicu tvorí zlomová tektonická línia Viedenskej panvy.
Územím národného parku prechádza značený turistický chodník na dlhé trasy 07 a Dunajská cyklotrasa, ktorá sa tadiaľto vinie z Passau cez Hainburg až do Maďarska.
Chránené územie je pre peších turistov i cykloturistov voľne prístupné, bez vstupných poplatkov. Na celú chránenú oblasť sa vzťahujú predpísané pravidlá správania sa, t.j. pešia turistika iba po vyznačených turistických trasách, cykloturistika len po značených cyklotrasách, vytipované vodné plochy sa dajú splavovať iba na bezmotorových člnoch. Psy musia byť vždy na vôdzkach!
Hosťom zo Slovenska ponúkame za úplatu špeciálny slovenský program so slovenským sprievodcom národného parku, ktorý zahrňuje exkurzie i rozličné podujatia v národnom parku. V priebehu celého roka máme pre vás v Centre národného parku – v zámku Orth, počas tzv. „slovenských dní“, pripravený špeciálny program.
Centrum národného parku – zámok ORTH /schlossORTH Nationalpark-Zentrum/ je tzv. vstupnou bránou do národného parku. Tu nájdete všetky potrebné informácie pod jednou strechou, t.j.:
- informačné a rezervačné centrum, turistické informácie
- výstavu DonAUräume v zámku i možnosť pozorovať živé biotopy na Zámockom ostrove /Schlossinsel/, ako aj navštíviť pozorovateľňu pod vodou
- odtiaľto štartujú všetky výlety a exkurzie
- obchodík so suvenírmi
- vyhliadkovú vežu s príležitostnými výstavami
- je to aj centrum pre rôzne spoločenské podujatia, nachádza sa tu i vlastivedné múzeum obce Orth/Donau /museumORTH/
Founded 27.10.1996

Similar places nearby