We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  Manhattan Odry

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry

Nádražní 28, Odry, 74235, Czech Republic

Get Directions

775886946

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 12:00 – 18:00 SA closed
TU 12:00 – 18:00 SU closed
WE 12:00 – 18:00
TH 12:00 – 18:00
FR 06:00 – 14:30
About Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Manhattan Odry

- nudíš se, nevíš jak trávit volný čas, potřebuješ poradit.. jsme tu pro tebe :)
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  Manhattan Odry cover
Description Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež se hlásí k principům poskytování sociálních služeb. Jako významný specifický princip svého fungování definují nízkoprahovost.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež realizují službu tak, aby byla umožněna maximální dostupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční bariéry, které by bránily
cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využítnabídky poskytovaných služeb.
• Zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny.
• Pro omezení přístupu uživatele ke službě není důvodem pasivita či názorová odlišnost.
• Uživatel má možnost zůstat v anonymitě. Jakákoliv dokumentace obsahující osobní údaje uživatele
musí být vedena se souhlasem uživatele a s právem do ní nahlížet. Zařízení získává jen ty údaje uživatele, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb.
• Pro užívání služby není podmínkou členství ani jináforma registrace. Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Uživatelé mohoupřicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení. Uživatel není povinenzapojit se do připravených činností.
• Služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně.
• Provozní doba služby odpovídá potřebám uživatele. Je k dispozici v době, kdy uživatel má podmínky přijít do zařízení (jak z hlediska dne, tak měsíce a roku). Zároveň je provozní doba služby stabilní
a nedochází k jejím náhlým výpadkům.
• Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele,pracovníky či efektivitu služby.
NZDM je sociální službou obsaženou v § 62 zákona o Sociálních službách 108/2006 sb.

Similar places nearby