We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Nödinge kyrka

Nödinge kyrka

Nödinge, 449 30, Sweden

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
Description Nödinge kyrka är en kyrkobyggnad i Nödinge, cirka 2 mil norr om Göteborg. Den tillhör Nödinge församling i Göteborgs stift.KyrkobyggnadenTill platsen är en tradition knuten kring en tidig, eventuellt förkristen, offerkälla nära kyrkan, och denna källa finns med i olika varianter av sägner i samband med orten Nödinges tillkomst.Nuvarande kyrka byggdes år 1727, och uppfördes utanför en äldre romansk kyrka från 1100- eller 1200-talet, vilken revs i samband med nybygget. Inne i kyrkorummet möter en magnifik barockinredning, där takmålningarna är utförda av målarmästare Alexander Fox 1734 och där konstnären har lagt in ovanliga detaljer. Fornminnesinventeraren Djurklou berättar: "På taflan som föreställer yttersta domen ligger närmast de fördömdas boning några ägg, hvaraf ett är sönderslaget. Anledningen härtill uppgafs vara att målaren köpt ägg av en gumma i socknen, betalt färska men fått skämda, hvarföre han förbittrad häröfver inlagt äggen på taflan och gumman sjelf bland de fördömda". Predikstolen utfördes 1741 av bildhuggaren Johan Petter Weber.Kyrkan används bland annat vid inspelningen av filmen Sune på bilsemester från 2013.Restaureringen 1981-82I samband med grundförstärkning och kulvert för nytt värmesystem grävdes kyrkans långhus ut, och överraskande arkeologiska fynd gjordes: dels meterhöga rester av medeltidskyrkans murar (fortfarande delvis synliga idag genom glasrutor i kyrkgolvet), dels lösfynd som till exempel ett meterlångt svärd av 1200-talstyp och en primklocka.

Similar places nearby