We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Nadace Terezy Maxové dětem

Nadace Terezy Maxové dětem

Lazarská 8, Prague, 19000, Czech Republic

Get Directions

00420 257 474 529

Work hours Add information
About Nezisková organizace pomáhající opuštěným a ohroženým dětem v České republice...The Tereza Maxová Foundation is a non-state, non-profit organization that helps abandoned and unprivilleged children in the Czech Republic.
Nadace Terezy Maxové dětem cover
Mission Posláním nadace je umožnit každému dítěti zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. V České republice je však stále mnoho dětí odkázáno na ústavní výchovu. Jednoznačným cílem nadace je proto snížení počtu dětí v ústavech, a to prostřednictvím tří směrů pomoci, jimiž jsou:
1) Prevence nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí. Podporujeme např. terénní práce, asistenční a konzultační služby pro rodiny v krizi, nejrůznější terapie, snaží se o změnu systému, atp.

2) Podpora náhradního rodičovství. Tento směr spočívá zejména v podpoře všech forem náhradní rodinné péče a profesionalizace pěstounské péče.

3) Kompenzace nedostatků ústavní výchovy je oblast úzce spojená s podporou dětí vyrůstajících v kojeneckých ústavech a dětských domovech. Především podporujeme vzdělání, všestranný rozvoj a také snahy umožnit těmto dětem rovné příležitosti k zapojení se do samostatného života po opuštění ústavní péče.

V centru pozornosti Nadace Terezy Maxové dětem vždy stálo dítě a jeho potřeba. Konkrétnost, efektivita a transparentnost se staly klíčovými pilíři práce nadace.

Děkujeme za váš zájem. I ten může mnohé změnit.
Description Nezisková organizace pomáhající opuštěným a ohroženým dětem v České republice...The Tereza Maxová Foundation is a non-state, non-profit organization that helps abandoned and unprivilleged children in the Czech Republic.
Products DMS TEREZADETEM 30 /na číslo 87777/
TERIBEAR (www.teribear.cz)
MADE BY
ADOPCE.com
vice na www.terezamaxovadetem.cz
Categories

Similar places nearby