Nadace Terezy Maxové dětem

Nadace Terezy Maxové dětem

Českomoravská 2420/15, Prague, 19000, Czech Republic

Get Directions

00420 257 474 529

Categories
Work hours Add information
About Nezisková organizace pomáhající opuštěným a ohroženým dětem v České republice...The Tereza Maxová Foundation is a non-state, non-profit organization that helps abandoned and unprivilleged children in the Czech Republic.
Nadace Terezy Maxové dětem cover
Mission Posláním nadace je umožnit každému dítěti zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. V České republice je však stále 24 000 dětí odkázáno na ústavní výchovu. Jednoznačným cílem nadace je proto snížení počtu dětí v ústavech, a to prostřednictvím tří směrů pomoci, jimiž jsou:
1) Prevence nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí. Nadace v dané oblasti podporuje např. terénní práce, asistenční a konzultační služby pro rodiny v krizi, nejrůznější terapie, snaží se o změnu systému, atp.

2) Podpora náhradního rodičovství. Tento směr spočívá zejména v podpoře rozšíření všech forem náhradní rodinné péče a profesionalizace pěstounské péče.

3) Kompenzace nedostatků ústavní výchovy je oblast úzce spojená s podporou dětí vyrůstajících v kojeneckých ústavech a dětských domovech. V této oblasti je především podporováno vzdělání, všestranný rozvoj a také snaha dopřát těmto dětem rovné příležitosti k zapojení se do samostatného života po opuštění ústavní péče.

V centru pozornosti Nadace Terezy Maxové dětem vždy stálo dítě a jeho potřeba. Konkrétnost, efektivita a transparentnost se staly klíčovými pilíři práce nadace.

Děkujeme za váš zájem. I ten může mnohé změnit.
Description The main mission of the Tereza Maxová Foundation is to enable each child grow up in the family. Perhaps it appears as a seemingly easy goal, but you should know that more than 24,000 children in the Czech Republic are growing up in institutional care.

Thanks to this fact the Czech Republic is ranked among the “top” countries in Europe in the number of children growing up outside of their own family. And our country holds the top spot in Europe in the recalculation of the number of children placed in institutional care (per 100,000 inhabitants), as it is ahead of countries such as Bulgaria, Romania, the Ukraine and others.

In order to be able to help change this unfavorable situation, the activities of the Tereza Maxová Foundation are focused on the following three pillars of support:

1. Prevention of unnecessary removal of a child from its family. We believe that children fare the best in their own biological families, which is why we offer specific assistance to endangered families via professional non-profit organizations. In this area the Foundation provides financial support to non-governmental non-profit organizations that provide consultancy and tailor-made assistance to families in crisis or all sorts of therapies etc

2. Support of the substitute family care. If the prevention mechanisms fail and the child is taken out of the family environment, then we strive for the considerable shortening of his or her stay in institutional care. By supporting the extension of all forms of alternative family care and the professionalization of foster care, we strive to secure safety and the loving arms of a foster mother and father as fast as possible for the child.

3. Compensation for the insufficiencies of institutional care is an area where the Foundation gives direct individual support to children and young people growing up outside of their family with primary focus on investments in their education and preparation for their independent life after leaving th
Products DMS TEREZADETEM /87777/
TERIBEAR (www.teribear.cz)
ORIFLAME DĚTEM
ADOPCE.com
vice na www.terezamaxovadetem.cz
  • Českomoravská 2420/15, Prague, 19000, Czech Republic
  • Get Directions

Similar places nearby