We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Nadbiskupsko sjemenište Split

Nadbiskupsko sjemenište Split

Zrinsko-frankopanska 19, Split, 21000, Croatia

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Nadbiskupsko sjemenište je ustanova za odgoj i formaciju svećeničkih kandidata srednjoškolske dobi.
Nadbiskupsko sjemenište Split cover
Description Nadbiskupsko sjemenište, kao jedna od središnjih odgojnih ustanova naše nadbiskupije i metropolije, ima svoju bogatu prošlost, sadašnjost i budućnost. Za sadašnjost i budućnost imamo zajedničku odgovornost, poslanje i povjerenje. U različitosti odgojnih službi u sjemeništu odgojitelji su ti koji kreiraju odgojne ciljeve, sadržaje i dinamiku života i rada u ljudskoj, duhovnoj i intelektualnoj formaciji sjemenišnih kandidata. Uz obitelj, koja je prvo sjemenište i pedagoško mjesto duhovnog zvanja, važnu ulogu imaju župnici kao duhovni očevi i starija braća u vjeri budućih, ali i aktualnih sjemeništaraca. Oni su ti koji potiču, prepoznaju i prate duhovno zvanje u svojoj župnoj zajednici. Oni su most suradnje obitelji i sjemeništa. Oni su svojim životom, svjedočanstvom, radom i djelovanjem glavni promotori duhovnoga zvanja. Itekako župnik, kapelan i drugi svećenici mogu utjecati na stvaranje pozitivnog ozračja u obitelji, župi i školi. Stoga i ove godine nastavljamo s pripremama za novu odgojnu godinu koja će dosezati u budućnost jedino zajedničkom suradnjom svih navedenih. Temelj i polazište je Isus Krist, Dobri Pastir koji nam je svima nadahnuće i pokretač duhovnoga zvanja koje se rađa i živi u dubokoj molitvi i intimnom sjedinjenju s Njim. Važno izvorište u formaciji zvanja je uključenje dječaka u različite župne aktivnosti, ponajprije ministrantska služba, ali i druge asocijacije za djecu i mlade.

Od ove odgojno-obrazovne godine nema donjeg upisnog praga za upis sjemeništaraca u gimnaziju, ali se preporučuje poticati vjeroučenike koji razmišljaju o duhovnom zvanju na što bolje i zauzetije učenje kako bi bolje i lakše pratili nastavni plan i program klasične gimnazije. Za svakoga pojedinog kandidata važna je preporuka župnika koji u svim dimenzijama i razinama poznaje aspiranta i iščitava iskrenost u namjerama i nakanama ulaska u sjemenište. Kandidatima se pristupa individualno i procjenjuju se njihove želje, mogućnosti i okolnosti u kojima se nalazi. Crkva je u dobr

Similar places nearby