We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Nadosah - NZDM

Nadosah - NZDM

Masarykovo náměstí 299, Bystrice nad Pernstejnem, 593 01, Czech Republic

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 13:30 – 16:00 SA closed
TU 13:30 – 17:00 SU closed
WE 13:30 – 16:00
TH 13:30 – 16:00
FR 13:30 – 16:30
Nadosah - NZDM cover
Description Veřejný závazek

Poslání

Nadosah – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o zlepšení kvality života dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem, která se ocitla v nepříznivé životní situaci nebo jí je ohrožena. Provozuje nízkoprahový klub pro děti a mládež a terénní sociální práci.

Cílová skupina
Jedná se o děti a mládež ve věku 10 až 20 let (včetně), kteří se právě nacházejí v Bystřici nad Pernštejnem a zažívají nepříznivé životní situace nebo jsou jimi ohroženi.
Služba nemůže být poskytnuta osobě, která na základě svého psychického či fyzického zdravotního stavu není schopna využívat službu či se přizpůsobit jejím pravidlům.

Nepříznivou životní situací rozumíme:

• problémy ve škole (špatný prospěch, záškoláctví)
• problémy v rodině (rozpad rodiny, nové vztahy rodičů, porozvodová péče, časté stěhování, náhradní rodinná péče)
• vztahové problémy (v partě, s partnerem, se sourozenci, s rodiči, s autoritami)
• experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, gambling)
• problémy se zákonem (přestupky, trestné činy)
• nevhodný životní styl (sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, nezdravá výživa, narušený sebeobraz, promiskuita, sexuální zkušenosti před 15. rokem věku, sexuální zneužívání, zkušenosti s pornografickým materiálem)
• šikana a kyberšikana (jako oběť i jako agresor)
• problémy spojené s dospíváním (pasivní trávení volného času, žádné koníčky a zájmy)


Cíle

Naším cílem je:

- předávání informací a informačních materiálů, které uživatelům napomáhají zvyšovat povědomí o světě a společnosti, ve které žijí;
- snížení sociálních rizik vyplývajících z nepříznivé životní situace;
- zvýšení schopností a dovedností uživatelů aktivně a samostatně řešit svoje problémy (např. komunikace s vnějším světem);
- vytváření prostředí, ve kterém se otvírají tabuizovaná témata a kde uživatelé služby společně s pracovníky řeší svoje problémy;
- podpora sociálního začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti, včetně
  • Masarykovo náměstí 299, Bystrice nad Pernstejnem, 593 01, Czech Republic
  • Get Directions

Similar places nearby