Nakladatelství Host

Nakladatelství Host

Radlas 5, Brno, 60200, Czech Republic

Get Directions

733 715 765

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 16:00 SA closed
TU 09:00 – 16:00 SU closed
WE 09:00 – 16:00
TH 09:00 – 16:00
FR 09:00 – 16:00
About

Nakladatelství Host zaujímá nepřehlédnutelné místo na českém knižním trhu. Je významným vydavatelem především současné české prózy a poezie, překladové literatury, literární teorie a kritiky. www.hostbrno.cz

Nakladatelství Host cover
Description

Historie brněnského nakladatelství Host je úzce svázána s novodobou historií stejnojmenného časopisu. Knihy pod hlavičkou Host začal vydávat zakladatel samizdatového časopisu Host a pozdější majitel tiskárny a nakladatelství Dušan Skála začátkem 90. let.
Poté, co Dušan Skála ukončil vydavatelskou činnost, vznikl v nově ustavené redakci časopisu (v roce 1995 převzali vedení revue Miroslav Balaštík a Tomáš Reichel) záměr vydávat básnické knihy generačních souputníků.
Na začátku roku 1996 bylo oficiálně znovu obnoveno nakladatelství Host. Zpočátku vydávalo téměř výhradně básnické sbírky. Postupně produkce zahrnovala i díla prozaická, literárněhistorická, literárněteoretická či kritická.
V současné době vydává nakladatelství Host více než padesát titulů ročně a zaujímá nepřehlédnutelné místo na českém knižním trhu. Je významným vydavatelem především současné české prózy a poezie. Druhým pilířem činnosti je vydávání literární teorie a kritiky; svazky Strukturalistické knihovny a navazující Teoretické knihovny jsou dnes naprosto nepostradatelné pro každého, kdo se soustředí na tento obor. Doplňkově pak vycházejí tituly esejistické, společenskovědní a historické.

Upcoming events
Similar places nearby