We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Namiestnictwo Wędrownicze Hufiec WRZOS

Namiestnictwo Wędrownicze Hufiec WRZOS

ul. Gnieźnieńska 32a, Wrzesnia, 62-300, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Oficjalny fanpage poświęcony Namiestnictwu Wędrowniczemu Hufca ZHP Września oraz wydarzeniom związanym z ruchem Wędrowniczym w Polsce.
Namiestnictwo Wędrownicze Hufiec WRZOS cover
Mission Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka,
czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju
i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
Description Kodeks WędrownikaWędrownicza dewiza: WYJDŹ W ŚWIAT, POMYŚL, POMÓŻ - DZIAŁAJ!Być wędrownikiem to niemała sztuka, a dostępna tylko dla tych, którzy posiadają prawdziwie harcerską postawę. Wędrownikowi nie wystarcza znajomość miejsca zamieszkania, wędrownika ciekawi świat, wędrownik, patrząc w swą przyszłość, pragnie odnaleźć własną ścieżkę.
Wędrowanie to znacznie więcej niż przemierzanie kilometrów czy wytrwałość fizyczna. To sztuka wchłaniania życia, które nas otacza, to oczy i uszy otwarte, to tajemnica współodczuwania przyrody
i człowieka. Wędrówką nie będzie przyspieszony tupot nóg, nadmiar krzykliwego humoru, lecz właśnie cisza wśród ciszy lasu, skupienie wobec wschodów czy zachodów słońca. To wyczucie wędrownik łatwo odszuka w sobie.WĘDROWNIK - jest zawsze gotów nieść pomoc.


WĘDROWNIK - bardziej niż jakikolwiek inny harcerz jest przyjacielem całego świata. Wędrownika ciągnie siła nieprzeparta w dal na coraz to nowe, nieznane szlaki, nie pozwala zastygnąć mu
w wygodnym, osiadłym życiu, toczącym się zbyt wolno.


WĘDROWNIK - spostrzega urok życia wszędzie, gdziekolwiek się znajdzie, gdyż odkrywa to, czego inni w pozornej monotonii codziennych dni dopatrzyć się nie umieją. Wędrownik zna radość trudnych zwycięstw, urok przyrody, piękno zdobywania samotnie nie wydeptanych ścieżek.


WĘDROWNIK - stale uprawia wędrówki, wędruje w zimie, w lecie, na wsi, w mieście, tropi miejsca, gdzie może być pożyteczny. Drogę jego wędrówki wyznaczają wartości zawarte w Prawie
i Przyrzeczeniu Harcerskim.
Awards Wędrownik Roku
Founded Łukasz Marcniak

Similar places nearby