We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Nasjonal førstehjelpsopplæring for grunnskolen

Nasjonal førstehjelpsopplæring for grunnskolen

Ragnar Strøms veg 10, Jesseim, 2067, Norway

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About EN NASJONAL DUGNAD
Norge har en av verdens beste akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Likevel må vi bli bedre. Dette er bakgrunnen for at Helse- og omsorgsdepartementet har tatt initiativ til den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv».
Nasjonal førstehjelpsopplæring for grunnskolen cover
Mission Utvikle et nasjonalt opplæringsprogram med høy kvalitet, basert på beste praksis og moderne teknologiløsninger tilpasset målgruppen barn i ulike alderstrinn i grunnskolen.
Description Helsedirektoratet har gitt Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) oppdraget med å lage et undervisningsopplegg i førstehjelp i grunnskolen. LHL samarbeider nært med flere partnere i dette arbeidet. Våre løsninger og erfaringer blir også delt med de andre delprosjektene i den nasjonale dugnaden.

Undervisningsopplegget i førstehjelp blir i 2018 prøvd ut i pilotkommunene, med evaluering fra SINTEF. Så vil vi på grunnlag av erfaringer og evaluering revidere opplegg og materiell fram til det skal tas i bruk nasjonalt fra 2019 av. Det blir gratis for skolene å bruke undervisningsopplegget.
Founded 1.9.2017

Similar places nearby