We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
National Company Industrial Zones PLC

National Company Industrial Zones PLC

Angel Kanchev №1, Sofia, Bulgaria

Get Directions

+359 2 8 902 902

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 09:00 – 17:30 SA closed
TU 09:00 – 17:30 SU closed
WE 09:00 – 17:30
TH 09:00 – 17:30
FR 09:00 – 17:30
National Company Industrial Zones PLC cover
Mission - насърчава инвестициите в нови сектори на икономиката и такива с висока добавена стойност
- създава благоприятни условия за инвеститорите
- съдейства за реализацията на български и чуждестранни инвестиционни проекти
- подпомага развитието на отделни икономически райони в страната
- развива индустриални зони, отговарящи на най-новите стандарти
Description "Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД е дружество от холдингов тип със 100% държавно участие в капитала, специализирано в изграждането на индустриални паркове, управление на индустриални зони и центрове за иновации, предоставяне на допълнителни услуги на инвеститорите. Компанията е създадена с цел осъществяване на стратегията на българското правителство за развитие на икономиката и подпомагане притока на преки чуждестранни инвестиции в България.

"Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД оперира три действащи зони в градовете Русе, Видин и Свиленград и развива пет допълнителни индустриални терена - Божурище, Бургас, Карлово, Телиш/ Плевен и Варна. В напреднал стадий на развитие са Икономическа зона София-Божурище и Индустриален и логистичен парк Бургас.

Всички те са със стратегическо местоположение, намират се в райони с наличие на квалифицирана работна ръка и се развиват в области, където са приложими преференциални условия за инвестиране.

В своята дейност, насочена към изграждане на модерни индустриални паркове и привличане на чуждестранни инвеститори, НКИЗ сътрудничи активно със съответните държавни институции, неправителствени организации и бизнес сдружения.

Similar places nearby